Hart voor Fysiocare

Marcel Witte – FysioCare Klimmen

Toelichting

Marcel is een enthousiaste en gedreven fysiotherapeut en ondernemer gevestigd in Klimmen. Positieve gezondheid komt terug in zijn praktijk, niet alleen door de directe link met positieve gezondheid maar des te meer door de visie welke Marcel hier uitdraagt op het welbevinden van mensen.

“Je ziet het pas als je het doorhebt.”

“Ik weet wat het is om ergens voor te moeten knokken, ik heb geleerd om zelf het initiatief te nemen en kansen met beiden handen aan te grijpen. Ik ben ervan overtuigd dat er altijd voor iedereen kansen en mogelijkheden zijn zolang je maar enthousiast en gedreven bent en uitgaat van je eigen kracht. Dit is dan ook mijn persoonlijke drijfveer om me hard te maken voor een positief gezond Voerendaal”.
“Ik onderneem vanuit een gezondheidsaspect en een hulpvraag vanuit mensen, mensen die beter willen functioneren wat betreft beweging. Vanuit mijn professie zie ik dat de maatschappij verandert, we wonen in een krimpregio met veel ouderen, werknemers zitten hele dagen en ervaren stress en werkdruk, en jongeren worden steeds passiever. Het beweegpatroon verandert en dat baart me zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat we aan de voorkant moeten investeren in onszelf zodat we een beter en prettiger leven kunnen leiden, dit is geheel in lijn met het gedachtegoed achter positieve gezondheid. Ik zie in mijn vak dan ook een sterke maatschappelijke factor terugkomen: samen met overheid, zorgpartners en anderen kunnen we mensen beter voorbereiden, meer in hun kracht zetten en preventief aanleren hoe om te gaan met je eigen lichaam en geest. Hiermee pakken we ook de lange wachtrijen bij de artsen en de overloop van de Wmo aan. De fysieke component werkt als een ware olievlek over het complete mentale en sociaal-maatschappelijke welbevinden van mensen en geldt voor mij als vertrekpunt voor een positief gezonde mens. Deze kijk op gezondheid maakt mijn vak ook aangenamer, ik wil namelijk geen ‘oplapper’ zijn maar mensen in hun kracht zetten. Door mensen zelf het initiatief te laten nemen en de weerbaarheid te vergroten heeft iemand veel meer plezier in het leven. Johan Cruijff zei ooit Je ziet het pas als je het doorhebt, voor mij een ware filosofie om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.”

Marcel sluit af met een boodschap aan alle Voerendalers: “Wees bewust van de kansen en mogelijkheden om iets van je leven te maken, laat je inspireren en pak je eigen verantwoordelijkheid. Zorg goed voor jezelf, hulp is altijd mogelijk maar ga uit van je eigen kracht door proactief te zijn. Positieve gezondheid begint bij jezelf!”

Foto: Stan Keulen Photography

Terug naar overzicht

Contactpersoon

Marcel Witte

Fysiotherapeut / Ondernemer

045 549 1568

info@fysiocareklimmen.nl

Zelf aan de slag

Toolkit

Download hier de toolkit om zelf aan de slag te gaan met positieve gezondheid in Voerendaal.
In de toolkit zijn o.a. beschrijvingen en  logo’s te vinden.

Contact

Heeft u vragen, ideeen of wilt u meedoen?

Neem dan contact op met Thom Zeguers, projectleider positieve gezondheid, via 0657420579 of Thom.Zeguers@voerendaal.nl

Ideeën indienen

Heeft u goede ideeën om positieve gezondheid binnen Voerendaal te stimuleren?

Laat het ons dan weten!

 

Positieve gezondheid
Wat is dat eigenlijk?

Lees meer

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid is  geen doel op zich, maar een middel waardoor men een zinvol leven kan leiden en zijn/haar ding kan doen.

Gemeente Voerendaal vindt dit een mooi uitgangspunt om het welbevinden van onze inwoners en partners te versterken.