Hart voor Weerbaarheid

Rots en Water

Toelichting

“Sterk als het moet, zacht als het kan” 

Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining, ook wel  een weerbaarheidstraining genoemd. Of het nu gaat om kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven, of dat het gaat om kinderen die snel hun zelfbeheersing verliezen: Rots en Water is een fysieke training die zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen biedt. Het leren gronden, centreren en focussen is de basis van deze training.

Wat leren de kinderen?

Rots en Water leert de kinderen om beter voor zichzelf op te komen, nee durven te zeggen,  te laten zien waar hun grenzen liggen; ze leren stevig op hun benen te staan.
Belangrijk bij zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen zijn goede sociale vaardigheden en inlevingsvermogen: Wat bedoelt die ander, wat wil hij van me? Hoe re­ageer ik daarop? Respect naar elkaar heeft een centrale rol.
De lichamelijke onrust die wordt ervaren in bepaalde situaties zorgt voor onrust in het hoofd. Die onrust zorgt ervoor dat er niet meer helder nagedacht wordt. Rots en Water leert de kinderen aandacht te geven voor wat hun lichaam hen vertelt en een keuze te maken hoe ze  daarmee omgaan: Als een Rots of als Water…

De lessen

De groepen 3 t/m 8 op basisschool Ummer Clumme en basisschool St. Theresia hebben de afgelopen 2 jaren om de week een les gevolgd. Deze les werd door gecertificeerd Rots en Water trainer Igor Heijnens gegeven. De groepsleerkrachten, die ook bijna allemaal opgeleid zijn, ondersteunen bij de les. Komend schooljaar krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 8 een training van 8 bijeenkomsten.

Terug naar overzicht

Contactpersoon

Igor Heijnens

Trainer Rots en Water

igor.heijnens@innovo.nl

Zelf aan de slag

Toolkit

Download hier de toolkit om zelf aan de slag te gaan met positieve gezondheid in Voerendaal.
In de toolkit zijn o.a. beschrijvingen en  logo’s te vinden.

Contact

Heeft u vragen, ideeen of wilt u meedoen?

Neem dan contact op met Thom Zeguers, projectleider positieve gezondheid, via 0657420579 of Thom.Zeguers@voerendaal.nl

Ideeën indienen

Heeft u goede ideeën om positieve gezondheid binnen Voerendaal te stimuleren?

Laat het ons dan weten!

 

Positieve gezondheid
Wat is dat eigenlijk?

Lees meer

Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid is  geen doel op zich, maar een middel waardoor men een zinvol leven kan leiden en zijn/haar ding kan doen.

Gemeente Voerendaal vindt dit een mooi uitgangspunt om het welbevinden van onze inwoners en partners te versterken.